29 | 06 | 2016
EXPERTIZÃ TEHNICÃ (publicat 02.06.2016)

EXPERTIZÃ TEHNICÃ - DRUMURI JUDETENE ÎN JUDETUL GALATI... citeste

 
RAPORTUL PRESEDINTELUI PENTRU ANUL 2015

RAPORTUL PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢULUI GALAŢI PE ANUL 2015

citeste...
 
Indicatori cu privire la executia bugetelor locale pentru anul 2015

JUDETUL GALATI - Indicatori cu privire la executia bugetelor locale pentru anul 2015
citeste..

 
RAPORT PRIVIND SOLUTIONAREA PETITIILOR PRIMITE IN SEMESTRUL II 2015

citeste..                     

 

 
RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALĂ LA NIVELUL C.J. GALATI PE ANUL 2015

citeste..                    

 

 
RAPORT ANUAL PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII NR.544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC (2015)

citeste..                    

 

 
Raport privind finalizarea si implementarea masurilor solicitate de Curtea de Conturi
privind finalizarea si implementarea masurilor solicitate de Curtea de Conturi referitoare la
modul de ducere la indeplinire a mãsurilor dispuse prin Decizia nr. 60128.07.2014 la Unitatea
Administrativ teritorialã judetul Galati stabilite prin Raportul de follow-up nr.72912015citeste..


 
Hotărârea nr.27

Privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare

citeste...
 
INTERVIU CU DR. NICOLAE BACALBAŞA PREŞEDINTELE CJ GALAŢI

„Am venit în acest mandat cu promisiunea de a stârpi hoţia banului public”citeste..

 
Raport de expertizã contabilã extrajudiciarã

Raport de expertizã contabilã extrajudiciarãciteste..

 
« ÎnceputAnterior12UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 2

DGA Image