Proiect - Consultare - (publicat la data de 07.07.2022)

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, astăzi 7 iulie 2022, Consiliul Judeţean Galaţi anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului Serviciului Judeţean de Salubrizare Galaţi.

Regulamentul are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării Serviciului public de salubrizare la nivelul localităţilor judeţului Galaţi, serviciu organizat pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici din judeţul Galaţi, cu respectarea cerinţelor legale specifice în vigoare. Prin regulament se propun o serie de drepturi şi obligaţii pentru operatorii serviciului de salubrizare şi pentru utilizatorii serviciului – beneficiari individuali sau colectivi, direcţi sau indirecţi ai Serviciului de salubrizare. Sistemul public de salubrizare propus pentru realizarea serviciului comunitar de salubrizare structurează modul de acţiune pentru colectare separată pe diferite categorii de deşeuri, având ca impact optimizarea colectării şi valorificării deşeurilor, precum şi reducerea efectelor negative asupra mediului.

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ cu caracter normativ supus consultării publice se înaintează în scris, până pe data de 16 iulie 2022 şi pot fi transmise:

  • prin poşta electronică, către contul de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
  • la adresa poştală a Consiliului Judeţean Galaţi: Municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800.119;
  • sau se pot depune la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, la sediul din strada Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 1.

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act administrativ cu caracter normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 16 iulie 2022.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP,

  • persoană de contact: consilier Manole Dorina;
  • coordonate de contact: telefon: 0236-302.513 şi fax 0236-460.556.

 

 Afişat la data de 7 iulie 2022.

 

Registru cu opinii, propuneri si sugestii (publicat 28.07.2022)