În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi.

 

 Afişat la data de 31 mai 2021.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP,

  • persoane de contact: consilier Teodor Laura, consilier Pricopi Mariana;
  • coordonate de contact: telefon: 0236-302.513 şi fax 0236-460.556.

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ cu caracter normativ supus consultării publice se înaintează în scris şi pot fi transmise:

  • prin poşta electronică, către contul de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
  • la adresa poştală a Consiliului Judeţean Galaţi: Municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800.119;
  • sau se pot depune la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, la sediul din strada Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3.

 

Termenul limită până la care se pot înregistra propuneri este data de 30 mai 2021.

 

ANUNT DEZBATERE PUBLICA (publicat la  1.06.2021)

M I N U T A (publicat la 24.06.2021)
şedinţei de dezbatere publică a proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, desfăşurată în data de 11 iunie 2021

 

Propuneri:

- Asociatia transportatorilor rutieri Galati

- FORT pentru transport

 

PROIECT

privind: aprobarea Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi

privind: aprobarea Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi (publicat la data 07.07.2021)