MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VI-a nr. 179/16.10.2019 ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANTARE IN CADRUL SESIUNILOR DE SELECTIE A PROIECTELOR SOCIALE INAINTE DE CONTESTATII

 

Domeniul SOCIAL

GHIDUL SOLICITANTULUI în vederea acordării de finanţări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

1. Anexa nr.1 – Formular de cerere de finanţare nerambursabilă

2. Anexa nr.2 şi 2.1 – Formulare Buget pentru proiecte sociale

3. Anexa nr.3 – Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005

4. Anexa nr.4 – Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005

5. Anexa nr.5 – Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate – pentru membrii comisiei de evaluare şi selecţionare din cadrul autorităţii finanţatoare

6. Anexa nr.6 – Contract de finanţare nerambursabilă

7. Anexa nr.7a – Formular de verificare a documentaţiei pentru persoane juridice fără scop patrimonial

8. Anexa nr.7b – Formular de verificare a documentaţiei pentru persoane fizice

9. Anexa nr.8 - Grila de evaluare pentru proiecte sociale

10. Anexa nr.9 – Formular Raport intermediar/final de activitate

11. Anexa nr.10 – Formular Raport financiar (intermediar/final) – proiecte sociale

12. Anexa nr.11 – Declaraţie de imparţialitate pentru Beneficiarul finanţării nerambursabilă  – se va completa de Beneficiar doar la încheierea contractului de finanţare nerambursabilă

13. Anexa nr.12 – Cerere de rambursare

14. Anexa nr.13a – Opis documentaţie cuprinsă în solicitarea de finanţare nerambursabilă din fonduri publice (pentru persoane juridice fără scop patrimonial)

15. Anexa nr.13b – Opis documentaţie cuprinsă în solicitarea de finanţare nerambursabilă din fonduri publice (pentru persoane fizice)

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VI-a nr.  131   ANUNŢ DE PARTICIPARE 2019 – Legea nr.350/2005

ANUNŢ DE PARTICIPARE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VI-a nr. 129 din 02.08.2019  – Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2019  – Legea nr. 350/2005

Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Judeţului Galaţi

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 151/30.07.2019 privind aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 150/30.07.2019 privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 149/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Județean Galați cu capital și/sau bunuri la funcționarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi