DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE SF. CUVIOASA PARASCHEVA

UAT Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva”.

Acest proiect este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii.  , ... citeste