Consiliul Judeţean Galaţi, titular al proiectului Reparaţie capitală pod km. 35 + 390 în cadrul Proiectului Reabilitare şi Modernizare Drum Judeţean DJ 251 între municipiile Galaţi-Tecuci, sector km 24+000 – 53+350, judeţul Galaţi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ARPM Galaţi fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată pentru proiectul Reparaţie capitală pod km. 35+390 în cadrul Proiectului Reabilitare şi Modernizare Drum Judeţean DJ 251 între municipiile Galaţi – Tecuci, sector km 24+000 – 53+350, judeţul Galaţi propus a fi realizat pe amplasamentul din comuna Costache Negri, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, în zilele de luni – vineri, între orele 800 – 1400. precum şi la adresa de internet: http://arpmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 10.05.2011.