Consiliul Judeţean Galaţi, anunţã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reparaţie capitalã pod km. 35 + 390 în cadrul Proiectului Reabilitare şi Modernizare Drum Judeţean DJ 251 între municipiile Galaţi-Tecuci, sector km. 24+000 – 53+350, judeţul Galaţi, propus a fi realizat în comuna Costache Negri, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritãţii competente pentru protecţia mediului ARPM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, şi la sediul Consiliul Judeţean Galaţi, str. Eroilor nr.7, Galaţi, judeţul Galaţi, în zilele de luni – vineri, între orele 800 – 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Galaţi din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi.