Consiliul Judeţean Galaţi, titular al proiectului Instalaţie solarã pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic de Urgenţã Sf. Apostol Andrei Galaţi, anunţã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre A.R.P.M. Galaţi fãrã evaluarea impactului asupra mediului şi fãrã evaluare adecvatã pentru proiectul Instalaţie solarã pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic de Urgenţã Sf. Apostol Andrei Galaţi propus a fi realizat pe amplasamentul din str. Brãilei, nr. 177, Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-vineri, între orele 800 - 1400, precum şi la adresa de internet http://arpmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunţ, pânã la data de 16.04.2011.