Consiliul Judeţean Galaţi, titular al proiectului Modernizare DJ 251C km 19+000–19+800, în satul Crãieşti, comuna Vîrlezi, judeţul Galaţi, anunţã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare fãrã evaluarea impactului asupra mediului şi fãrã evaluare adecvatã de cãtre ARPM Galaţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvatã, pentru proiectul sus menţionat, propus a fi amplasat în intravilanul satului Crãieşti, comuna Vîrlezi, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-vineri, între orele 800 - 1400, precum şi la urmãtoarea adresã de internet http://arpmgl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunţ, pânã la data de 08.04.2011.