CONSILIUL JUDETULUI GALATI, cu sediul în Galati, str. Eroilor nr. 16, telefon 0236-302.511, fax 0236-468060, organizeazã LICITAŢIE PUBLICă DESCHISă CU PRESELECŢIE pentru vânzare masã lemnoasã pe picior, plantaţii rutiere pe aliniamentul drumurilor din afara pădurii (produse accidentale şi produse de igienă), cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare Tăiere arbori degradaţi, uscaţi şi rărirea copacilor de pe aliniamentul drumurilor judeţene, jud. Galaţi.

 

· Locul, data si ora preselectiei: Preselectia va avea loc in data de 15 noiembrie 2010 ora 11,00 la sediul CJ Galati din str. Domneasca nr. 56, bloc Cristal, etaj 1, birou Licitatii, tel. 0236-302.511, fax 0236-468.060;

 

· Data limita de inscriere a participantilor la preselectie: 15 noiembrie 2010, ora 10,00 cu depunere documente la Registratura;

 

· Locul, data si ora licitatiei: 18 noiembrie 2010 ora 11,00 la sediul CJ Galati din str. Domneasca nr. 56, bloc Cristal, etaj 1, birou Licitatii, tel. 0236-302.511, fax 0236-468.060;

 

· Oferta pentru licitatie va fi depusa in plic inchis la pana la data 18 noiembrie 2010, ora 10,00 la Registratura;

 

· Adresa la care trebuie depuse documentele: Consiliul Judetean Galati, str. Eroilor nr. 16, tel 0236-302.551 (REGISTRATURA);

 

· Volum masa lemnoasa si specii de arbori: 5775 mc de la un numar total de arbori de 2670 plopi si 177 nuci, cu pretul de incepere a licitatiei de 40 lei/mc.

 

· In caz de neadjudecare procedura se reia in data de 23.11.2010.

 

· Taierea si rarirea arborilor se va face cu respectarea Ordinului Directorului General al Administratiei Nationale a Drumurilor nr. 21 din 26.01.2001 privind “Instructia plantatiilor rutiere – ind. A.N. D. 561-2001” si a Ordinului nr. 264 din 26 martie 1999 privind gospodarirea vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national.

 

Conditii de participare a ofertantilor la licitatia de vanzare masa lemnoasa pe picior si documentatia de preselectie pe care trebuie sa o depuna pentru a putea participa la licitatie conform Hotararii 85/2004:

 

· Au dreptul sa participe la licitatie sau la negociere directa pentru masa lemnoasa pe picior numai operatorii economici atestati pentru activitatea de exploatari forestiere, care fac dovada ca dispun de mijloacele materiale si financiare necesare, precum si de forta de munca specializata.

 

· Agentii economici care desfasoara activitate de industrializare a lemnului, dar nu sunt atestati si pentru activitatea de exploatari forestiere, pot participa la licitatie sau la negociere directa daca fac dovada ca dispun de mijloacele financiare necesare prin prezentarea extrasului de cont si scrisorii de bonitate precum si prin prezentarea unui contract de prestari de servicii incheiat cu agenti economici atestati pentru exploatari forestiere.

 

· Datele de identificare a operatorului economic: denumire, sediu, numar de inmatriculare in registrul comertului sau in registrul persoanelor juridice, codul fiscal, telefon, fax, e-mail;

 

· Numarul de inregistrare al solicitarii de participare la preselectie din registrul de corespondenta al operatorului economic;

 

· Documentele de existenta legala a firmei, certificatul de bonitate financiara, atat pentru societatile de prelucrare a lemnului, cat si pentru cele de exploatare;

 

· Certificat pentru atestare de exploatare in original sau copie legalizata, emis de comisia imputernicita in acest scop, numai pentru societatile de exploatare;

 

· Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului cu privire la structura acţionariatului societãţii, în original sau în copie legalizatã (valabil 90 de zile);

 

· Cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase al operatorului economic, numai pentru societatile de exploatare;

 

· Documente care atesta ca operatorul economic nu inregistreaza datorii la bugetul general consolidat;

 

La înscrierea la licitaţie se va achita o taxã de participare de 100 lei şi garanţia de 5% din valoarea de incepere a licitatiei pentru cei 5775 mc de masa lemnoasa pe picior care se liciteaza de catre organizator.Agentii economici admisi in urma preselectiei trebuie sa faca dovada depunerii garantiei anterior licitatiei.

Caietul de sarcini si alte detalii se obţin de la Serviciul investitii, licitatii si urmariri contracte si din cadrul Direcţiei Tehnice, telefon 0236-302.511, fax. 0236-468.060.


CAIET DE SARCINI
SITUATIA ARBORILOR