În cadrul proiectului cu titlul SALVAŢI ARIA PROTEJATÃ PÃDUREA GÂRBOAVELE, Consiliul Judeţean Galaţi achiziţioneazã: BUNURI UIP (calculatoare, multifunctional, aparat de legat cu spirale) (CPV 30236000-2). Informaţii suplimentare la tel 0236/411.146.

1. Autoritate Contractantã Consiliul Judeţului Galati, cu sediul in Galati, str. Eroilor, nr. 7, tel./fax, 0236/411.146, cod fiscal 3127476.

 

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii de publicitate – Achiziţie directã, în conformitate cu art. 19 din OUG nr. 34/2006 actualizatã.

 

3.Valoarea estimatã a bunurilor: 22.490 lei fãrã TVA, conform Bugetului proiectului.

 

4. Durata contractului – bunurile vor fi livrate în termen de maxim 15 zile de la comanda beneficiarului.

 

5. Plata bunurilor se va efectua în termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii de cãţre furnizor.

 

6. Bunurile UIP ce se vor achiziţiona constau în:

 

- Calculatoare – 3 buc; preţ unitar estimat conform bugetului proiectului – 2.900 lei fãrã TVA/bucatã;

 

- Multifuncţional – 1 buc; preţ unitar estimat conform bugetului proiectului – 11.990 lei fãrã TVA/bucatã;

 

- Aparat de legat cu spirale – 1 buc; preţ unitar estimat conform bugetului proiectului – 1.800 lei fãrã TVA/bucatã;

 

7. Ofertanţii vor elabora ofertele financiare astfel încât sã se încadreze în preţurile unitare specificate pentru fiecare poziţie în parte, conform încadrãrii pe liniile bugetare din cadrul Bugetului proiectului.

 

8. Ofertele financiare se vor depune la Registratura Consiliului Judeţului Galaţi, din str. Eroilor nr. 16, pânã cel târziu data de 25.10.2010, ora 11.00.

9. Specificaţiile tehnice ale echipamentelor sunt prezentate în documentul ataşat prezentului anunţ.

 Specificatii tehnice