CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI, titular al proiectului Modernizare DJ 251A, km 0+000–2+900 Matca-Corod, judeţul Galaţi, anunţã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvatã, pentru proiectul mai sus menţionat propus a fi amplasat între localitãţile Matca şi Corod pe DJ 251A, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Galaţi din Galaţi, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, în zilele luni – vineri, între orele 900 şi 1400, precum şi la urmãtoarea adresã de internet: www.apmgl.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunţ, pânã la data de 22.10.2010.