CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI anunţã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare DJ 251A km 0+000–2+900 Matca-Corod, judeţul Galaţi, propus a fi amplasat pe DJ 251A.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Galaţi, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2 şi la sediul Consiliului Judeţului Galaţi, str. Eroilor nr. 7, judeţul Galaţi, în zilele de luni - vineri, între orele 830 şi 1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Galaţi.