În cadrul proiectului cu titlul "SALVAŢI ARIA PROTEJATÃ PÃDUREA GÂRBOAVELE", Consiliul Judeţului Galaţi achiziţioneazã: SERVICII DE PUBLICITATE (CPV 79341000-6).

Informaţii suplimentare la tel 0236/411.146, pe site-ul www.e-licitatie.ro (Anunţ de participare nr. 108370/23.09.2010)

1. Autoritate Contractantã Consiliul Judeţului Galati, cu sediul in Galati, str. Eroilor, nr. 7, tel./fax, 0236/411.146, cod fiscal 3127476.

 

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii de publicitate – licitatie deschisă, în coformitate cu art. 58 şi art.73 din OUG nr. 34/2006 actualizatã.

 

3.Valoarea estimatã a serviciilor: 175.597,40 lei fãrã TVA, conform Bugetului proiectului.

 

4. Data de depunere a ofertelor: 14.10.2010, ora 9.00

 

5. Data de deschidere a ofertelor: 14.10.2010, ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi din Bloc Cristal etaj 1

 

6. Durata contractului – 19 luni de la semnarea contractului, respectiv pe toatã durata de implementare a proiectului.

 

7. Serviciile de publicitate constau în:

 

- concepere şi producţie de materiale publicitare pentru acţiune tematicã „Promovarea conştientizãrii şi necesitãţii protejãrii mediului”

 

- concepere şi producţie de materiale publicitare pentru conferinţa cu ocazia Zilei Internaţionale a Biodiversitãţii

- publicitate în presã scrisã (conceperea şi publicarea în mass-media a 9 comunicate de presã) şi realizarea unui banner.

 


DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Solicitare clarificări
Răspuns clarificări