1. CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI, titular al proiectului „Reparaţii podeţ pe DJ 242D, km 15+300, comuna Suceveni, judeţul Galaţi”, anunţã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Galaţi în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus menţionat propus a fi amplasat în intravilanul comunei Suceveni, satul Suceveni, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Galaţi din Galaţi, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, în zilele luni – vineri, între orele 900 şi 1400, precum şi la urmãtoarea adresã de internet www.apmgl.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunţ, pânã la data de 04.09.2010.


2.
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI, titular al proiectului „Modernizare, asfaltare DJ 253 km 29+800–31+010, L=1,21 km, Cudalbi-Bãleni, judeţul Galaţi”, anunţã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus menţionat propus a fi amplasat în extravilanul localitãţilor Cudalbi şi Bãleni, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Galaţi din Galaţi, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, în zilele luni – vineri, între orele 900 şi 1400, precum şi la urmãtoarea adresã de internet www.apmgl.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunţ, pânã la data de 04.09.2010.