CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI, titular al proiectului „Reparaţii pod din beton armat pe DJ 242B la km 30 + 974 în localitatea Balinteşti, comuna Bereşti Meria, judeţul Galaţi”,

anunţã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus menţionat propus a fi amplasat în extravilan în comuna Bereşti Meria, judeţul Galaţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi din Galaţi, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, în zilele luni – vineri, între orele 900 şi 1400, precum şi la urmãtoarea adresã de internet: www.apmgl.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunţ, pânã la data de 07.08.2010.