Consiliul Judeţului Galaţi anunţã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reparaţii pod din beton armat pe DJ 242 B la km 30 + 974 în localitatea Balinteşti, comuna Bereşti Meria, judeţul Galaţi”,

propus a fi amplasat în extravilan comuna Bereşti Meria, localitatea Balinteşti, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Galaţi, str. Regimentul 11 Siret nr. 2 şi la sediul CONSILIULUI JUDEŢULUI GALAŢI din Galaţi, str. Eroilor nr.7, judeţul Galaţi, în zilele de luni – vineri, între orele 8,30 şi 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Galaţi.