Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind: darea în administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi a unei părți din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi

 - privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 198/27.08.2021 privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 - 2024

- privind: darea în administrarea Școlii Profesionale Speciale „Emil Gârleanu” Galați a amenajării de teren „Spațiu de joacă situat în str. Regiment 11 Siret nr. 7 bis, la Școala Profesională Specială „P.P. Neveanu” Galați”

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2022

- privind:aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicorești – Cosmești – Movileni – Barcea (DJ 252)”

- privind: aprobarea cesionării de către Municipiul Galați prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi și preluarea de către Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de achizitor, a contractului de proiectare și execuție nr. 91502/27.05.2020 și a contractului de supervizare nr. 49272/09.03.2020

- privind: aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 98/20.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie „STAȚIE DE SORTARE Valea Mărului’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 86/30.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie „Închidere depozit neconform Rateș - Tecuci’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 122/27.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie „STAȚIE DE TRANSFER Târgu Bujor’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

- privind: aprobarea accesului gratuit la toate obiectivele instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, în intervalul 29.04.2022 – 01.05.2022, pentru toate categoriile de vizitatori

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, în vederea organizării la Galați a Conferinței „Fondurile Europene 2021-2027 pentru IMM-uri, instrumente și modalități de accesare. Rolul Digitalizării în dezvoltarea fenomenului antreprenorial” și evenimentelor asociate

- privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2022

- privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 93 din 30 martie 2022, privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”

- privind: actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc” Galați

- privind: actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”

- privind: actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală” Galați

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 82/30.03.2022 privind aprobarea Actualizarii DALI (Documentația de Actualizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiţie „Consolidare Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei” Galați

- privind: acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Răsvan ANGHELUȚĂ, președinte al Consiliului Județean Galați în intervalul aprilie 1992 – februarie 2000

- privind: acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Dumitru NICOLAE, președinte al Consiliului Județean Galați în intervalul februarie – iunie 2000

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Lilion– Dan GOGONCEA, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie 2000 – iulie 2004

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Eugen DURBACĂ, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iulie 2004 – iunie 2008

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Eugen CHEBAC, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie 2008 – iunie 2012

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Nicolae DOBROVICI–BACALBAȘA, președinte al Consiliului Județean Galați în mandatul iunie 2012 – iunie 2016

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Instituției Prefectului Județul Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Primăriei Municipiului Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției Județene pentru Cultură Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Universității „Dunărea de Jos” din Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Universității „Danubius” Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Inspectoratului Școlar Județean Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Camerei de Conturi Galați din subordinea Curții de Conturi a României

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Administrației Județene a Finanțelor Publice Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud–Est

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției Regionale Infrastructură Galați – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Direcției de Sănătate Publică a județului Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Agenției pentru Protecția Mediului Galați – Ministerul Mediului

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Comisariatului Judeţean Galaţi al Gărzii Naţionale de Mediu

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Sistemului de Gospodărirea Apelor Galaţi – Administraţia Bazinală de Apă Prut–Bârlad

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Inspectoratului de Stat în Construcţii Galaţi – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Galaţi – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Galaţi – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi al Poliţiei Române

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi al Jandarmeriei Române

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Filialei judeţene Galaţi a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie România

- privind: acordarea „Diplomei de Excelență” a judeţului Galaţi Asociației pentru Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre” Galați

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Secţiei Drumuri Naţionale Galaţi – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi, C.N.A.I.R. S.A.

- privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

- privind:acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

- privind: aprobarea Protocolului de colaborare pentru promovarea investițiilor și proiectelor europene în România, între UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Ministerul investițiilor și proiectelor europene

- privind: trecerea din domeniul privat al județului Galați în domeniul public al județului Galați a unei părți, în suprafață de 470,38 m2, din clădirea Ambulatoriului Spitalului Municipal „Anton Cincu”, situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 29

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizări tronsoane de drumuri județene - județul Galați”

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Poliția Locală Galați, în vederea organizării evenimentului „Rolul Poliției Locale în dezvoltarea comunității”