Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind: preluarea în domeniul public al Județului Galați a unor bunuri de natura activelor fixe, rezultate din investițiile din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 – 2020” și transmiterea acestora în concesiune către Operatorul Regional S.C. Apă Canal S.A. Galați

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi)

- privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de evaluare a probei interviu pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de director şi director adjunct al unor instituţii de învăţământ special din judeţul Galaţi

- privind: desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2021

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Umbrăreşti (U.A.T. a comunei Umbrăreşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu)

- privind: încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați asupra bunului imobil situat în municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, Piața Centrală, bl. B4, ap. 18, aflat în domeniul public al județului Galați

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galați a evenimentului „ULTRAMARATON”

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2022

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2022

- privind: acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Județului Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare „Serviciul Regional Apă Galaţi”

- privind: aprobarea proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

- privind: aprobarea parteneriatului ”PUBLIC TERȚIAR” dintre UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați pentru cooperarea instituțională specifică în cadrul proiectului “Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”

- privind: aprobarea proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați” a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia

- privind: aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Realizare lucrări nestructurale și de instalații aferente Secției de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați

- privind: aprobarea parteneriatului ”PROF CONSULT” dintre UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați pentru cooperarea instituțională specifică în cadrul proiectului “Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”

- privind: aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Judeţul Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, încheiat în vederea realizării proiectului „Aeroport Regional Galați – Brăila”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul functional de interes judetean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN25”

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul functional de interes judetean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN25”

- privind: validarea desemnării nominale a domnului Marius DOBREA, Director General al Poliţiei Locale Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 128 m 2 ), situat în municipiul Galați, b-dul George Coșbuc, tronson 1 – lot 2, jud. Galați, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați

- privind: aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi