Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtorul  proiect de hotãrâri:

 

 

- privind: aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

- privind: privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 11.168 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2022

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa-Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”

- privind: încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al comunei Vânători asupra sectorului de drum din DJ 255A, în lungime de 5,917 km, respectiv de la km 1+324 la km 7+241, aparținând domeniului public al județului Galați

- privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 29.154 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru anii 2023-2025