Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind: aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2022, în judeţul Galaţi

- privind: aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2022

- privind: stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2022

-privind: aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al comunei Băneasa și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru consolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului

- privind: aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în municipiul Galați, Cartier Zona B, str. Traian nr. 226A, jud. Galați, Parcul Rizer (fosta Rizer-Traian), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al orașului Târgu Bujor de trecere a unui bun imobil (teren), situat în extravilanul orașului Târgu Bujor, din domeniul public al orașului Târgu Bujor şi din administrarea Consiliului Local al orașului Târgu Bujor în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: continuarea, în anul 2022, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi,în anul 2022

- privind: modificarea Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 220/24.09.2020 privind aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a comunei Poiana)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T. a comunei Munteni)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a comunei Nicoreşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a comunei Lieşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea)

- privind: aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea înfiinţării Casei de tip familial „Teodora” în cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Compartimentul de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru refugiaţi şi delincvenţă juvenilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor,delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial „Teodora” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti)

- privind: validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: “CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ LA ȘCOALĂ SPECIALĂ EMIL GÂRLEANU” DIN MUNICIPIUL GALAȚI , str. Gării, nr. 66.

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/27.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel și heliport – Parcare supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei Galaţi

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2021

- privind: aprobarea componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în vederea pregătirii unor proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în județul Galați

- privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din PT (Proiect Tehnic) privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală și rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: “Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor – judeţul Galaţi”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările și completările ulterioare

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi