Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fârțănești (U.A.T. a comunei Fârţăneşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Drăguşeni (U.A.T. a comunei Drăguşeni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhășești (U.A.T. a comunei Brăhășești)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteieşti (U.A.T. a comunei Scânteieşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ghidigeni (U.A.T. a comunei Ghidigeni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti)

 

- privind:aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat în cadrul spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind:aprobarea proiectului “Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:modificarea Hotărârii nr. 258 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”

 

- privind:solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

 

- privind:aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club”, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România în vederea implementării proiectului „DA – pentru dezvoltare locală/județeană! DA – pentru ONGuri active în comunitate!”

 

- privind:majorarea nivelului alocațiilor de hrană în anul 2021 pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului de Pneumoftizilogie Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice

 

- privind:aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Costache Negri prin Consiliul Local al comunei Costache Negri și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea și punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului

 

- privind:modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova

 

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din documentaţia SF (Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi

 

- privind:aprobarea Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „AMENAJARE SECȚIE CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – GALAŢI”

 

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public al comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați