Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului și traducătorului Constantin FROSIN

 

- privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Eugen ZAHARIA

 

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2020

 

- privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin STOIAN

 

- privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2020

 

- privind privind modificarea Hotărârii nr. 128 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind modificarea Hotărârii nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada ianuarie – aprilie 2021

 

 

- privind majorarea nivelului alocațiilor de hrană în anul 2020 pentru consumurile colective din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice

 

 - privind atribuirea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, Fundației „Inimă de Copil” a unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B, imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind alocarea sumei de 600.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, în vederea testării personalului unității sanitare pentru diagnosticarea noului coronavirus (SARS-Co-V-2)

 

- privind alocarea sumei de 600.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, în vederea testării personalului unității sanitare pentru diagnosticarea noului coronavirus (SARS-Co-V-2)

 

- privind privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor de: „Reabilitare și modernizare drumuri județene”

 

- privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC ZĂTUN 2”

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Realizare condiţii de coexistenţă cu retelele electrice existente in vederea realizarii lucrarilor de: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea- Măstăcani – DN 26 – (DJ255)”

 

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind atribuirea în folosință gratuită Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Medicină şi Farmacie a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Smulți din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Smulți, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

 

- privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor și serviciilor de întocmire a studiului de coexistență aferent obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați»” 

 

- privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația „SMURD” Galaţi în vederea realizării proiectului „Autospecială intervenție tip mașină medic de urgență