Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind aprobarea Planului Strategic Instituțional al Consiliului Județean Galați pentru perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”, SMIS 126291

 

- privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2020

 

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2020

 

- privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2020

 

- privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi

 

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2020

 

- privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»

 

- privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați”

 

- privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 

 

 

 - privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: INSTALATII GAZE MEDICALE (oxigen medical şi aer comprimat) aferente Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasa Parascheva” Galaţi

 

 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 302 din 19.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) în urma recalculării privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi