Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii precum şi repartizarea sumei de 5.605,00 mii lei din fondul de rezervã la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi pentru suplimentarea cheltuielilor de personal şi a transferurilor cãtre unitaţi administrativ - teritoriale

Data publicarii : 29.11.2022

Observatii: 

Continut: click aici