Privind: aprobarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie, Documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de construire și Documentația tehnică pentru organizarea lucrărilor și a indicatorilor tehnico - economici privind realizarea obiectivului de investiţie „Stație de transfer și stație de compostare Tecuci’’ componentă a proiectului ’’Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galaţi”

Data publicarii : 29.11.2022

Observatii: 

Continut: click aici