Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 309/21.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați – Corp 1”

Data publicarii : 02.11.2022

Observatii: 

Continut: click aici