Privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”

Data publicarii : 02.11.2022

Observatii: 

Continut: click aici