Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 98/20.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie „STAȚIE DE SORTARE Valea Mărului’’, componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

Data publicarii: 28.04.2022

Observatii: 
Continut:
click aici