Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/20.04.2021 privind darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A

 


Data publicarii: 31.01.2022
Observatii: 
Continut:
click aici