Privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din PT (Proiect Tehnic) privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală și rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

 


Data publicarii: 21.12.2021
Observatii: 
Continut:
click aici