Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: “CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ LA ȘCOALĂ SPECIALĂ EMIL GÂRLEANU” DIN MUNICIPIUL GALAȚI , str. Gării, nr. 66.

 


Data publicarii: 21.12.2021
Observatii: 
Continut:
click aici