Privind:   aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenurilor în suprafață de 8,4 mp și 776 mp din zona drumului județean DJ 255, în comunele Fârțănești și Cuca, județul Galați, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați 


Data publicarii: 18.12.2020
Observatii: 
Continut:
click aici