Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 Privind alocarea sumei de 350.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către U.A.T. Bălășești, în vederea suplimentării bugetului local, secțiunea de funcționare

 Privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 21,50 mp aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, str. Științei nr. 117, municipiul Galați, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați

 Privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață totală de 17,88 mp din zona drumului județean DJ 253, din comuna Umbrărești, județul Galați, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați