Privind: aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”

Data publicarii : 16.05.2022

Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a notei de fundamentare a investiției, precum și aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Municipiul Galați prin Consiliul Local al municipiului Galați, UAT comuna Șendreni prin Consiliul Local al comunei Șendreni, UAT comuna Braniștea prin Consiliul Local al comunei Braniștea, UAT comuna Schela prin Consiliul Local al comunei Schela, pentru realizarea proiectului „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Aeroportul Regional Galați - Brăila și obiectivele complementare aferente conexiunilor rutiere ale acestuia pe teritoriul UAT comunele Șendreni, Braniștea, Schela și UAT Municipiul Galați”

Data publicarii : 16.05.2022

Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 127/26.06.2018 privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Galați pentru realizarea obiectivului de investiţii „Consolidare Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi”

Data publicarii : 11.05.2022

Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Filialei judeţene Galaţi a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie România

Data publicarii : 28.04.2022

Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi

Data publicarii : 28.04.2022

Observatii: 
Continut:
click aici