Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024


Data publicarii: 28.10.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 6.494 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru anii 2022-2024


Data publicarii: 28.10.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind:alocarea sumei de 8.030 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către unităţi administrativ teritoriale, în vederea suplimentării bugetelor locale


Data publicarii: 28.10.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de concurs / examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director Financiar Contabil (membru al Comitetului director) din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi


Data publicarii: 30.09.2021
Observatii: 
Continut:
click aici

Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024


Data publicarii: 30.09.2021
Observatii: 
Continut:
click aici