Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi în consiliile de administraţie ale şcolilor speciale finanţate din bugetul Judeţului Galaţi

Data publicarii : 30.05.2023

Observatii: 

Continut: click aici

 

 

Privind: aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi

Data publicarii : 30.05.2023

Observatii: 

Continut: click aici

 

 

Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

Data publicarii : 30.05.2023

Observatii: 

Continut: click aici

 

 

Privind: aprobarea acordării sumei de 1.255 lei către Inspectoratul Școlar Județean Galați reprezentând suma forfetară lunară majorată cu 100% care nu acoperă cheltuielile lunare de transport pentru elevii școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu

Data publicarii : 30.05.2023

Observatii: 

Continut: click aici

 

 

Privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 250/2022, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea :
- Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității
Administrativ-Teritoriale Județul Galați;
- Modalității de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale
Județul Galați;
- Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate,în județul Galați;
- Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Galați;
- Documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați

Data publicarii : 30.05.2023

Observatii: 

Continut: click aici