Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările și completările ulterioare

Continut: click aici

 

 

 

Privind: aprobarea și implementarea proiectului „Centru integrat de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în municipiul Galați”

Continut: click aici

 

 

 

Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

Continut: click aici

 

 

 

Privind: completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 216/29.06.2022 privind aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”

Continut: click aici

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați – Corp 1”

Continut: click aici