Privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021 (octombrie 2020 – iunie 2021)

 Privind: premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2020-2021

 Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii care au absolvit la unitățile de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu (inclusiv în învățământul vocațional)

 Privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Dimensionare generator electric pentru alimentare consumatori vitali şi consultanţă în vederea întocmirii chestionarului pentru spor de putere aferente Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasă Parascheva” Galaţi

 Privind: aprobarea proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 prin crearea Secției modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia