Privind acceptarea transferului managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor, de la Consiliul Local al oraşului Tîrgu Bujor la Consiliul Judeţului Galaţi, precum si a trecerii din domeniul public al oraşului Tîrgu Bujor în domeniul public al judeţului Galaţi a imobilului în care funcţionează Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor    

Privind înfiinţarea pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, a Echipei Intersectoriale  Locale (EIL) privind prevenirea şi combaterea abuzului asupra  copilului, exploatării copiilor  prin muncă şi a violenţei în familie, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia    

Privind constatarea încetării suspendării raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor Galaţi     

Privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judetului Galati, pe anul 2013 

Privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 101 mii lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale