Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.250/2013 privind aprobarea şi însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

 

Privind majorarea capitalului social al S.C. CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Galaţi

 

Privind alocarea sumei de 27.000 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului unităţilor administrativ-teritoriale afectate de inundaţiile din luna septembrie 2013

 

Privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2013