Privind aprobarea cofinanţării în anul 2014 a proiectului de investiţii „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi”

Privind aprobarea Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi

Privind stabilirea cuantumului îndemnizaţiei de şedinţă pentru participarea la lucrările Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi

Privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2013

Privind repartizarea sumei de 2.000.000 lei din fondul de rezervã la unitãţile administrativ teritoriale afectate de fenomene hidrometeorologice manifestate în perioada august-septembrie 2013, cât şi a unor situaţii de extremã dificultate existente