Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Monumentul Apărătorii oraşului Galaţi, 7-9 ianuarie, 1918”

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Monumentul Troiţã şi placã comemorativã pentru ostaşii români cãzuţi în al doilea rãzboi mondial” – Muzeul de istorie „PAUL PĂLTĂNEA” Galaţi

Privind aprobarea atribuirii directe a unor trasee de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, pe perioada de valabilitate a Programului judeţean de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.622/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” pentru anul 2014

Privind aprobarea unor contribuţii financiare ale Consiliului Judeţului Galaţi