Privind numirea managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

Privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea, pentru anul 2012, a managerului Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi