privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare sediu Centrul de recuperare şi reabilitare nr.2 CRR2 Unirea” 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, Camerei Agricole a Judeţului Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul 2012 

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi 

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi 

privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate speciale