privind repartizarea sumei de 24.409 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie Reparaţii capitale pentru reabilitare secţia ATI - Spitalul clinic judeţean de urgenţă Sf.Ap. Andrei Galaţi

privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie Reparaţii capitale pentru reabilitare secţia ATI - Spitalul clinic judeţean de urgenţă Sf.Ap. Andrei Galaţi

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Galaţi

privind aprobarea unor contribuţii financiare ale Consiliului Judeţului Galaţi