privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţului Galaţi

privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011 

privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Iveşti, judeţul Galaţi 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţului Galaţi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul instituţiilor de învăţământ special finanţate din bugetul judeţului Galaţi 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţului Galaţi în Consiliile de Administraţie ale şcolilor speciale finanţate din bugetul judeţului Galaţi