privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea imobilului situat în municipiul Galaţi, str. Mr.Iancu Fotea nr.2 (bis), în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Ap.Andrei Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţului Galaţi

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie Sistem de prevenire şi stingere a incendiilor – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Ap.Andrei Galaţi

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie Modernizare serviciu UPU-SMURD – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Ap.Andrei Galaţi

privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie Modernizare serviciu UPU-SMURD – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Ap.Andrei Galaţi