privind însuşirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al Judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi

privind demararea procedurilor în vederea achiziţionării unui teren situat în judeţul Galaţi, comuna Cavadineşti, sat Găneşti, în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi

privind încetarea dreptului de administrare al Muzeului de Istorie Galaţi asupra imobilului situat în municipiul Galaţi, str. Mr.Iancu Fotea nr.2 (bis) şi trecerea acestuia din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul privat al judeţului Galaţi, în vederea retrocedării către fostul proprietar

privind demararea procedurilor în vederea achiziţionării imobilului situat în municipiul Galaţi, str. Mr.Iancu Fotea nr.2 (bis), în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţului Galaţi

privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi, pe anul 2011