privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie Consolidare şi modernizare, extindere prin mansardare corp G – Spitalul de pneumoftiziologie Galaţi

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie Reabilitare instalaţie abur tehnologic şi recuperare condens din centrala de abur – Spitalul de pneumoftiziologie Galaţi, judeţul Galaţi

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile de asistenţă socială din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

privind aprobarea Planului de management al Ariei naturale protejate Pădurea Gârboavele şi a raportului de progres final al prestatorului în cadrul proiectului Salvaţi aria protejată Pădurea Gârboavele