privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judetului Galati, Asociatia O sansă pentru toti copiii - Simion Mehedinti Galati, Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Galati si Grupul Scolar Simion Mehedinti Galati în cadrul proiectului Un atelier protejat pentru copiii nostri

privind aprobarea transformării unor functii publice din statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati

privind validarea unor Dispozitii ale Presedintelui Consiliului Judetului Galati referitoare la sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si la alte sume alocate de la bugetul de stat prin acte normative

privind aprobarea bugetului local al Consiliului Judetului Galati pe anul 2011

privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de evaluare si a comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea managerilor institutiilor de cultură din subordinea Consiliului Judetului Galati