privind rectificarea bugetului local al Consiliului Judeţului Galaţi, pe anul 2011 

privind repartizarea sumei de 609 mii lei din cota de 21%  din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală 

privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi 

privind reconstituirea comisiei paritare pentru propunerea de atribuire a traseelor cuprinse în Programul judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate 

privind aprobarea componenţei Comisiilor de examinare în vederea ocupării funcţiei de Şef secţie Obstetrică Ginecologie I din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţului Galaţi