ANUNȚ PUBLIC - (publicat 27.09.2023)

Anuntul privind selecția selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Galați

- Formular de candidatură privind selecția în vederea constituirii Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniulului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Galați 

- Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 342/26.09.2023* Privind: aprobarea Metodologiei pentru identificarea și selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Galați și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Galați 

 

Subcategorii