„CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI – OBIECTIV DESFIINȚARE CONSTRUCȚII ÎNTRE KM 3+050 – KM 4+427”, propus a se realiza în municipiul Galați, str. Nicolae Mantu/ Emil Racoviță/ Combinatului, nr. 31, 34 bis, 32 lot 1, 30, 26, 24, 20, 16, 14, 12, 8, 6/ 11, 11 lot 1, 3, 4/ 2, judeţul Galaţi.... citeste