Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 99/20.04.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC”, SMIS 126291,cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotãrârea poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot99-200421-a.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot238-060723.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2023/hot273a-270723.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 149/26.05.2020 privind aprobarea Planului Strategic Instituţional al Consiliului Judeţean Galaţi pentru perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC” SMIS 126291.
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei la adresa:
http://www.cjgalati.ro/images/stories/programe_strategii/hot149-2020.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 195/30.05.2023 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Galaţi.
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei la adresa:
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2023/hot1195-200523.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 181/26.05.2022 privind aprobarea modificării Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi 2022.
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei la adresa:  
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot181-260522.pdf

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 157/30.06.2021 privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, care poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa:
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot157-300621a.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1/29.01.2019 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa:
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot1-290119.pdf

 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 227/22.10.2019 privind aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023, care poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa:
http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot227-221019.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/29.11.2018 privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Galaţi pentru perioada 2018 – 2022
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei la adresa:
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot256-291118.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 83/23.04.2019 privind aprobarea:
-Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate în perioada 03.12.2019 – 03.12.2029, în judeţul Galaţi
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa:

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot83-230419.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 237/30.06.2023 privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării continuităţii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Galaţi
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa:
https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2023/hot237-300623.pdf