Dispozitia nr. 287/28.05.2020 privind aprobarea Planului de actiuni de imbunatatire CAF 2020 - 2022 la nivelul Consiliului Judetean Galati, elaborat in cadrul proiectului „Capacitate administrativa ridicata prin investitii integrate si compiementare - CARIC", SMIS 126291

Dispozitia poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:

http://www.cjgalati.ro/images/stories/programe_strategii/disp287-2020.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 149/26.05.2020 privind aprobarea Planului Strategic Institutional al Consiliului Judetean Galati pentru perioada 2020-2023 elaborat in cadrul proiectului „Capacitate administrativa ridicata prin investitii integrate si complementare - CARiC” SMIS 126291

Hotãrârea poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:

http://www.cjgalati.ro/images/stories/programe_strategii/hot149-2020.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 227/22.10.2019 privind aprobarea "Planului de mentinere a calitãtii aerului în judetul Galati 2019-2023"

Hotãrârea poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot227-221019.pdf

 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 194/31.10.2016 privind modificarea modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 159/22.12.2015 privind aprobarea Programului de dezvoltare a judeţului Galaţi 2016-2021

Hotãrârea poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:

http://www.cjgalati.ro/index.php/consiliul-judetean/hotrari/4401-hotararea-194-oct2016 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4/26.01.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

Hotãrârea poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2018/hot4-260118.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 96/25.06.2014 privind avizarea Strategiei Judeţene Antidrog Galaţi 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Galaţi în perioada 2014-2016

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari14/hot96-250614.pdf

 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 13/29.01.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263/26.02.2013, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi pentru perioada 2013-2020

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot13-290119.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 83/23.04.2019 privind aprobarea Programului judetean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate in perioada 03.12.2019-29.01.2029, in judetul Galati

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot83-290119.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1/29.01.2019 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot1-290119.pdf

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

http://www.cjgalati.ro/images/stories/Stire_noua/PJGDGalati_tot.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 256/29.11.2018 privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Galaţi pentru perioada 2018 – 2022

http://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari18/hot256-291118.pdf